Financieringen

We werken hiertoe samen met de grootbanken maar ook met alternatieve financieringspartners of investeerders. Doel is om een voor u gepaste en gewenste structuur mogelijk te maken waarbinnen u kunt ondernemen zoals u wilt. Daarbij schakelen we waar nodig snel tussen oplossingen in regulieren financieringen dan wel in het eigen vermogen middels onze Corporate Finance praktijk.

Binnen onze praktijk zien we een onderscheid in financieringsbehoefte ten bate van werkkapitaal; overnames; herstructureringen en vastgoed.  

Werkkapitaal: Hier gaat het over alles wat het ondernemen mogelijk maakt. Primair bestaat het werkkapitaal uit de debiteuren en voorraden welke deels door crediteuren gedekt worden. Daarnaast vatten we hieronder de aankoop van productiemiddelen, wagenparken, inventaris etc. 

Overnames: Een collega die geen opvolging heeft of in zwaar weer terecht komt kan maar zo voor u een welkome aanvulling zijn. Een leverancier, een klant of andere stakeholder overnemen kan voor u een gewenste sprong betekenen naar markten die nu nog niet bedient worden. Veelal zijn deze kansen prima regulier te financieren.

Herstructurering: Een structuur van vennootschappen kan vanuit verschillende invalshoeken interessant zijn. Denk aan fiscaliteiten, risico spreiding, subsidie mogelijkheden etc. Belangrijk daarbij is dat er ook gekeken wordt naar financierbaarheid, mogelijkheden voor opvolging, acquisities, vastgoed etc. Vanuit het perspectief van de ondernemer helpen we graag om het vermogen "veilig" te stallen waar het hoort en de risico neer te leggen waar ze passen. Vaak is daarbij het adagium, keep it simple. 

Vastgoed: In eigendom, huur, sale and leaseback? Vele mogelijkheden met elk hun eigen kenmerken. 

Wij helpen u graag om met een frisse blik uw vraagstukken te beantwoorden. Daarbij analyseren en adviseren we u graag. Tevens begeleiden we u daarna in de uitvoering van A tot Z. We kennen de financiers, investeerders en collega ondernemers die we graag met u hiervoor verbinden. Kennis maken, bel of mail, dan komen we graag vrijblijvend bij u langs!